Türk dilinde Ibadi mezhebi

“Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel biçimde mücadele et. Kuşkusuz Rabbin, işte yolundan sapanları en iyi bilen O’dur ve O, yola gelenleri de en iyi bilendir.” (Qur’an 16:125)

Bunlar kardeşimiz tarafından Türkçe’ye çevrilmiş bazı videolar. Allah onu korusun

Kardeşim! Huşunun anlamını bilmeyenlere aldırış etme!

Kur’an-ı Kerim Nurdur – Şeyh Halid bin Muhammed el Abdali

Ölmüş olan bir kimse için kesin olarak cennetliktir veya cehennemliktir diyebilir miyiz?

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s